en
ru
 
Trumpa paveiksliuko informacija

Išsirink šuniuką

IŠSIRINK ŠUNIUKA

IŠSIRINK ŠUNIUKĄ – Wiljamo Kempbello testas

Šį testą galima taikyti šuniukams, kurių amžius nuo 6 iki 8 savaičių. Sistema buvo taikoma 8 metus 10 000 šuniukų.

Testavimas turi būti atliekamas šuniukams nepažįstamoje vietoje. Šuniuko negalima glamonėti, šnekinti.

Testą sudaro 5 punktai.

1.Socialinė trauka

Pastatykite šuniuką ant grindų ir ženkite keletą žingsnių priešinga kryptimi negu atėjote. Atsitūpkite arba atsiklaupkite ant kelių ir suplokite rankomis keletą kartų, tuo atkreipdami dėmesį. Galimi elgsenos būdai:

A- šuniukas iškarto atbėga, šoka ant testuotojo, žaidžia, laižosi ir kanda į rankas, uodega pakelta;

B- šuniukas iškarto atbėga ir pradeda draskyti nagučiais testuotoją, uodega pakelta;

C- šuniukas laisvai atbėga, bet uodega nuleista;

D- šuniukas neatbėga.

2. Gebėjimas sekti iš paskos testuotojo

Atsistokite greta šunelio, po to pradėkite eiti tolyn nuo šunelio. Galimi elgsenos būdai:

A-šunelis iš karto bėga paskui testuotoją, bando kibti į kojas, linksmas, uodega pakelta;

B- šunelis iš karto bėga paskui testuotoją, maišosi po kojomis, uodega pakelta;

C- šunelis bėga paskui testuotoją, jis nedrąsus, truputį atsilieka, uodega nuleista;

D-Šunelis nedrąsiai bando eiti paskui testuotoją, pasimetęs, uodega nuleista;

E-Šuniukas neina paskui testuotoją ir net traukiasi šalin.

3. Reakcija prievartai

Testuotojas apverčia šuniuką ant nugaros ir prilaiko maždaug 30 sekundžių, laikydamas krūtinės srityje. Reakcija prievartai parodo, kiek šuniukas iškenčia fizinį ir psichologinį pranašumą, t.y. jo paklusnumas. Galimi elgsenos būdai:

A- aktyviai priešinasi, kovoja su ranka, išsisukinėja ir kanda į ranką;

B- aktyviai priešinasi, išsisuka iš testuotojo rankos;

C- pradžioje priešinasi, po to susitaiko su situacija;

D- nesipriešina ir laižo ranka;

E- guli nejudėdamas, matosi , kad šunelis išsigandęs.

4.Socialinis pranašumas

Šuniukas guli arba stovi. Testuotojas glosto šuniuko nugarą. Testas skirtas nustatyti, ar šuniukas sutinka ar priešinasi socialiniam pranašumui – šiuo atveju žmogui.. Jei šuniukas linkęs dominuoti ir pats nori būti pranašesnis, jis šokinės, kąs ir urgs. Jei šuniukas nepriklausomas, jis bandys pasitraukti į šoną, o jei šuniukas bailys- jis panikuos, prisispaus prie grindų, gali pradėti net šaukti arba stengsis kažkur pabėgti. Galimi elgsenos būdai:

A-Šunelis iš karto pašoka rodo savo džiaugsmą, šokinėja ant testuotojo, muša jį letenom, laižo rankas;

B- pašoka, muša jį letenom, laižo rankas;

C- atsisuka į testuotoją ir laižo rankas;

D-gulasi prieš testuotoją ant nugaros ir laižo rankas;

F- bėga tolyn ir daugiau neprieina.

6. Dominavimas , paėmus šuniuką ant rankų

Testuotojas pakelia šuniuką nuo žemės ir laiko maždaug 30s, laikydamas taisyklingai po pilvuku ir po krūtine. Nesiekdamas kojomis žemės, šuniukas jaučia esąs pilnoje testuotojo „valdžioj“. Galimi elgsenos būdai:

A- šuniukas aršiai priešinasi, ištrūksta iš rankų, kanda ir urzgia.

B- šuniukas aktyviai priešinasi, bet nekanda

C- šuniukas bando priešintis, bet apsiramina ir laižo testuotojo rankas

D- šuniukas ramus , guli ant rankų, laižo rankas

E- šuniukas išsigandęs

R E Z U L T A T A I

1. Jei surinkote 2A ir keletą B: manoma, kad šuniukas bus lyderis ir norės,

kad visi „šoktų pagal jo dūdelę“. Jis gali būti agresyvus ir linkęs kandžiotis, jei pajus griežtą žmogaus ar kitų šunų elgseną. Tokio šuniuko neimkite, jei Jūsų šeimoje yra vaikų ar senų žmonių. Tokio šuniuko auklėjimui reikės daug pastangų, ypatingos ramybės. Atmosfera šeimoj turi būti labai rami. Jokiu būdu negalima naudoti fizinių priemonių.

2.Jei surinkote 3B ir daugiau: manoma, kad toks šuo turi polinkį ramiam, tvirtam pranašumui ir lyderiavimui. Šuniukas turės gabumų dresūrai, gerai pasirodys parodose. Tinkamai dresuojant bus ištikimas ir paklusnus draugas.

3.Jei surinkote 2C ir daugiau: skaitoma, kad šis šunelis labai greitai adaptuosis bet kur. Jis paklusnus, labai tinka šeimoms su vaikais ir senais žmonėmis.. Bet gali kilti sunkumų, nes šuniukas bus nepakankamai savarankiškas. Toks šuo turi būtinai gauti paskatinimą.

4.Jei surinkote 2Dir daugiau ir yra dar 1 ar keli E: manoma, tokiam šuniukui daug įtakos turės aplinka, kurioje jis augs. Tokio būdo šuo linkęs paklusti, kad šuo pasitikėtų savimi, jam reikalingas glaudus kontaktas su žmogum, jį reikia skatinti. Auklėjimo taktika turi remtis pastoviu dėmesiu šuniukui, meile ir jautrumu. Šeimoje šuo labai ramus, bet gali kąsti- tai pasyvus pasipriešinimas.

5.jei rezultatas 2D ir daugiau nei keletas E: manoma, kad tokiam šuniui reikalinga speciali dresavimo metodika. O jei testo metu šuniukas gaus dar A ar B, tada įmanoma, kad šuo gali Jus pulti iš baimės, kai Jūs jį bausite.. Jei testuojant šuo gavo dar C ar D, tai toks šuniukas pasimes stresinėje situacijoje, gali būti nestabilus bendraujant su vaikais. Jo elgesio nuspėt neįmanoma. Reikalaujantis pastovios kontrolės. Neparodinis.

6.Jei testas -2Eir daugiau: šuo nepasiduodantis dresūrai, auklėjimas padės sunkiai. Gali kandžiotis iš baimės, stresinėje būsenoje .Jei turite vaikų – toks šuo Jums netinka. Dresuoti gali tik patyręs žmogus. Neparodinis.

7. Jei šuniukas surinks A ir E: manoma, kad šuniukas turės neprognuozuojamą charakterį. Šuns elgsena priklausys nuo daugelio faktorių. Stabilumas jausis tik įprastoj aplinkoj.

Testo rezultatų patvirtinimui testą reikėtų atlikti dar kartą, bet visai kitoj aplinkoj ir tik tada padaryti galutines išvadas.

A- Labai dominuojantis tipas

B- Dominuojantis tipas

C- Paklusnus tipas

D- labai paklusnus tipas

E- Beveik neauklėjamas tipas.

 

Lithuania, Klaipeda, Kennel "Juros Puta"

Irina Gordina - tel. +37067005364, e-mail: cvergas@mail.ru

Audrone Skuodiene - tel.+37068735031, e-mail:cvergas@yahoo.com

Sukūrė